Jednym z najgorętszych technologicznych trendów ostatnich kilku lat jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. O ile samo zagadnienie rozpala umysły zarówno badaczy jak i wszelkich potencjalnych beneficjentów tej dziedziny nauki od wielu lat, to jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy chwilowe, zmniejszone zainteresowanie rozwojem AI (był to okres zwany Zimą Sztucznej Inteligencji). W tym czasie prym wiódł rozwój ontologii semantycznych, maszynowego wnioskowania oraz technik z obszaru „machine learning'.

Pytanie – czy cały ten czas nie mówiliśmy jednak o AI?

Artykuł autorstwa dr Mirosława Sopka, założyciela i wiceprezesa MakoLab SA, jednej z największych niezależnych agencji interaktywnych w Polsce składa się z dwóch części:

  • w pierwszej omówione zostały najważniejsze kierunki w rozwoju AI, obecny stan rozwoju Praktycznej (Ograniczonej) Sztucznej Inteligencji i analiza jakie implikacje wypływają z tej dziedziny wiedzy i technologii.
  • w drugiej części autor uzasadnia, iż według aktualnego stanu wiedzy Ogólna Sztuczna nie tylko nie istnieje ale nawet nie może istnieć! Pomimo to stawia roboczą hipotezę zakładając, że teoretycznie jest ona jednak możliwa – aby następnie przeanalizować skutki takiego założenia, np. obserwowane dziś zjawisko społecznego lęku przed „super inteligencją'.

Artykuł powstał na zamówienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako element planowanej monografii dotyczącej naukowej i filozoficznej wizji człowieka.

Wypełni formularz, aby pobrać artykuł.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.). *

Rate this article
(4)
We use cookies to provide you with a better experience. Carry on browsing if you're happy with this, or learn more about opting-out the following here.
Follow MakoLab on Social Media
Want to be up-to-date with our MakoNews? Sign up to our newsletter.