Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu MakoLab S.A.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług MakoLab S.A. regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

MakoLab S.A. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

MakoLab S.A. zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych MakoLab S.A.

Administratorem gromadzonych danych jest spółka MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Demokratyczna 46, 93-430 Łódź. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

1. Definicje

 1. Strony MakoLab S.A. – witryny internetowe obsługiwane przez lub w imieniu MakoLab S.A. i jej jednostek na całym świecie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronach www oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych.
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

2. Dane osobowe

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z MakoLab S.A. bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony MakoLab S.A. w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych informacji, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem podmiotowi należącemu do MakoLab S.A. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, newsletter, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), MakoLab S.A. poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez MakoLab S.A. tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

3. Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika

 1. W przypadkach określonym szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
 2. Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Ochrona danych

MakoLab S.A. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu MakoLab S.A. wykorzystuje połączenie szyfrowane. MakoLab S.A. nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

5. Dane zbierane przez Strony MakoLab S.A.

W trakcie wizyty Użytkownika na Stronach MakoLab S.A. pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

 1. adres IP oraz nazwa domeny,
 2. używany typ przeglądarki internetowej,
 3. typ systemu operacyjnego.

Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

6. Pliki cookies

Strony MakoLab S.A. stosują tzw. cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z MakoLab S.A. dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Witryny MakoLab S.A. stosują następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików cookies, instalując plug-in https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

7. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe MakoLab S.A. mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. MakoLab S.A. nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

8. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób MakoLab S.A. przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: security@makolab.com.

9. Postanowienia końcowe

MakoLab S.A. jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach MakoLab S.A. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną MakoLab S.A.

MakoLab korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.